Vyšší kvalifikace finančních poradců vede k profesionálnímu poradenství pro jejich klienty

20. 4. 2018 Arsen Lazazarevič, Petr Pavlásek


Získáním prestižního evropského titulu EFA (European Financial Advisor) se finanční poradci zařadí mezi skutečnou elitu ve finančním poradenství. Dokazují to i statistiky. Každoročně je jen zhruba 40 poradců úspěšných u zkoušky a získá titul EFA. Je to přibližně 60 % procent poradců, kteří se po ročním studiu v přípravném kurzu a stotisícové investici do svého vzdělání odhodlají absolvovat náročné celodenní zkoušky. 

 

Společnost KFP trénink uskutečnila průzkum mezi finančními poradci s titulem EFA. Průzkumu se zúčastnilo více než 40 úspěšných absolventů přípravných kurzů pořádaného právě touto společností, což byl reprezentativní vzorek (více než 15 % z celkového počtu držitelů titulu EFA v ČR).

 

Podle poradců byla nejtěžší oblastí k nastudování finanční matematika (uvedlo 28,7 % z dotazovaných), právo nebo daně (shodně 25,5 %). Naopak poradci neměli téměř žádné obavy ze zkoušení z oblastí pojištění, finančního plánování, bankovních produktů či úvěrů. „Na kurzu bylo hodně informací, které jsem si utřídil. Kurz posune odborně dál, doporučil bych ho každému, kdo práci finančního poradce bere vážně,“ uvedl jeden z absolventů kurzu. 

 

Vzdělávání je pro poradce náročné, ale má smysl. Všichni dotazovaní účastníci přípravných kurzů společnosti KFP trénink se totiž shodli na tom, že díky kurzům získali znalosti, které jim pomohly a pomáhají lépe radit klientům.

 Infografika EFA 2018

EFA znamená také vyšší příjmy, ale především závazek průběžného vzdělávání

 

Zajímavým výsledkem průzkumu je také to, že absolvování kurzu a získání titulu EFA je doprovázeno zvýšením příjmů poradců. Přibližně 82 % z průzkumem oslovených poradců uvedlo, že po absolvování přípravného kurzu od společnosti KFP trénink a získání poradenského titulu EFA jim vzrostly příjmy. Nejpočetnější skupina poradců (54 %) uvedla nárůst příjmů o 10-30 procent, druhé nejpočetnější skupině (19 %) dokonce stouply příjmy o 30-50 procent.

Poradci (i ti, kterým se nezvýšil příjem) uváděli, že mají při poradenství klientům větší sebedůvěru ke správnosti řešení, které pro klienta připravují. Potvrzuje se, že zvyšování kvalifikace a s tím souvisejících vědomostí má ve finančním poradenství obrovský smysl nejen z důvodu vyšších příjmů, ale také pro zlepšení kvality řešení pro klienta,“ uvádí Petr Pavlásek, majitel společnosti KFP trénink.

 

Přípravný kurz k získání titulu EFA pořádá společnost KFP trénink již šestým rokem. Kurz rozšiřuje znalosti poradců průřezově, zabíhá totiž do celé škály témat a odborností souvisejících s finančním poradenstvím a řada poradců má zájem absolvovat kurz i bez toho, že by dále usilovali o získání titulu a složení zkoušky před odbornou komisí.

 

Získáním titulu vzdělávání finančních poradců rozhodně nekončí – právě naopak. Pro udržení titulu EFA musí finanční poradci prokázat, žese vzdělávají průběžně, především v oblasti investic. Znalosti, které získají v oblasti Wealth Protection (ochrany bohatství), jim umožní nastavit finanční portfolia klientů tak, aby byl majetek klientů ochráněn, ať se na finančních a kapitálových trzích či v životě klienta stane téměř cokoliv.

Arsen Lazazarevič, Petr Pavlásek

Kontakt

Martin Kýjonka
Cacardov 890, 696 17 Dolní Bojanovice
+420 739 611 045
73355321
Zapsán v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 17.